Velkommen til

Ivittuut Kommune 

OBS
Dette er ikke længere den officielle hjemmeside for Ivvittuut Kommune,  men den der var gældende i perioden 2000 - 2007

 

3930 Kangilinnguit
Telefon: (+ 299)  69 10 77
Fax:       (+ 299)  69 10 73
E-mail: 
besv@ivittuut.gl


Heliportskilt Grønnedal 2000. © Suulut Foto.

Velkomstskilt ved heliporten.


Ivigtut blev en selvstændig kommune i 1951 og var dengang primært funderet i kryolitselskabet, der var aktivt frem til 1987, hvor al udvinding ophørte på grund af konkurrencen fra kunstig kryolit. Brydningen af kryolit (af græsk: kryo = is og lith = sten) er det hidtil største økonomiske eventyr i Grønland, og det var derfor en sorgens dag, da man den 15. december 1987 lukkede minebyen.

I dag staves Ivigtut ifølge Grønlands nye retskrivning Ivittuut og denne stavemåde vil blive brugt i resten af nærværende orientering. Der er flere udlægninger af, hvad Ivittuut egentlig betyder, men den mest almindelige forklaring er: et græsrigt sted, altså en grøn og frodig lokalitet, og den betydning harmonerer meget fint med de faktiske forhold.

 

Beliggenhed.

Ivittuut er beliggende på 61 grader nordlig bredde. Den er Grønlands mindste kommune - ca. 600 kvadratkilometer, dvs. på størrelse med Lolland - afgrænset af Arsukfjorden i Nord og Qoornoqfjorden i syd. De 600
kvadratkilometer fordeler sig på 450 isfrit land, 50 isdækket land og 100 havområde.

Inden for dette areal finder man stort set alt, hvad Grønland kan byde på af natur, samt flere fænomener, der er unikke for Ivittuut Kommune. Fjeldene i kommunen er typisk 600-800 meter, med Laksefjeld som det højeste på 1.091 meter.

Området huser tre bræer, hvoraf Arsuk Bræ udmunder i fjorden, Søndre Qoornoq Bræ slutter på en moræneslette og Nordre Qoornoq Bræ ender i en sø.

Specielt Søndre Qoornoq Bræ er interessant på grund af de mange kugleformede sedimenter indeholdende fossile aftryk.

Søndre Bræ Qoornoq 1998. © Suulut Foto.

Søndre Bræ ved Qoornoq.

 

Erhverv.

Ivittuut Kommune beskæftiger i dag en halv snes mennesker og rummer yderligere to andre arbejdspladser, der udgør kommunens befolkningsgrundlag på knap 200 borgere.

Grønlands Kommando
Ligger i Grønnedal, som er beliggende ca. 5 km. øst for Ivigtut mineområde. De to lokaliteter er forbundet med en grusvej - den eneste vej i Grønland, der forbinder to "byer". Grønlands Kommando beskæftiger omkring 150 militærpersoner.

Danstruct
Entreprenørfirma med 10 - 20  sæson- arbejdere beliggende  i Grønnedal.

GLK 2000. © Suulut Foto.

Grønlands Kommando i Grønnedal

 

Isbjørne af kryolit. arsuk 1998.  © Suulut Foto.

Isbjørne i kryolit. 
Af Peter Sørensen, Arsuk.

Geologi.

Lukningen af kryolitbruddet betyder ikke at det gamle mineområde i Ivigtut er blevet uinteressant, tværtimod.

Inden for et område på omkring 1 kvadratkilometer kan man finde op mod 100 forskellige mineraler, hvoraf mange er helt specielle for lokaliteten.

 

 

Turisme. 

Ivittuut er en dejlig turistdestination for den selvbestaltede og individuelt rejsende. Skulle det ikke være muligt at chartre både er der alle muligheder for at komme langt omkring på vandreture.
Der kan købes vandrekort for området.

Flere af de gamle bygninger i Ivigtut mineby er - med henblik på turisme - blevet nænsomt restaureret og istandsat af Ivittuut Kommune.

Desværre har det på trods af kommunens enestående opbud af storslået og oprindelig natur ikke været muligt for alvor at få gang i turismen.

Interesserede personer kan henvende sig til Ivittuut Kommune.
Link: "Rejsen til Grønnedal/Ivittuut" 

 

Våbenskjold.

Våbenskjoldet med de 2 polarræve er tildelt Ivittuut Kommune i 1974.
Polarræven er valgt, fordi den er meget kendt i kommunen. Todelingen i våbenskjoldet symboliserer, at der er 2 områder, Ivigtut og Grønnedal. De 2 farver symboliserer den maritime virksomhed (blå) og kryolitvirksomheden (sølv/hvid). 

 Humlebo & Sygehuset Ivigtut 2000. © Suulut Foto.

Motellerne i Ivigtut. Sygehuset og Humlebo.Polarræv Ivittuut 2000. © Suulut Foto.

Polarræv.


Grønnedalsforeningen.

Grønnedalsforeningen af 1985 er stiftet for at opretholde forbindelse mellem tidligere "grønnedalere" efter deres tilbagevenden til Danmark.
Enhver der har gjort tjeneste i området, det være civilt eller militært, kan blive medlem. 
Se foreningens hjemmeside for yderligere information.
     


Grønnedal fra luften 2000. © Suulut Foto.

Grønnedal som i dag udgør den fysiske ramme for Ivittuut Kommunes borgere.
Forrest Halvtolv, i midten Ivittuut Kommunes skole og administration, bagest Grønlands Kommando.