Ikaitterne anno 2001

 

Ika-fjord. © Richard Martin Aquafoto.

Richard Martin, Aquafoto.

I Ikafjorden, som løber midt gennem kommunen parallelt med og lidt sydligere end Arsukfjorden i øst - / vestlig retning, kan man opleve de enestående "Ikait-søjler", der nærmest kan sammenlignes med store (10 - 15 meter høje) "omvendte drypsten". 

Flere danske og udenlandske forskerhold har besøgt området, og man har opdaget, at en helt unik fauna er knyttet til "Ikaitterne", som fænomenet lokalt kaldes.
Stedet er et sandt eldorado for koldtvandsdykkere. 

Ikasøjler.  © Richard Martin Aquafoto.

Richard Martin, Aquafoto.

 

Specielle forhold omkring dybde og temperaturer i et veldefineret område i Ikafjorden er årsagen til, at Ikait-søjlerne dannes.
Kildevand med stort indhold af opløst karbonat strømmer ned gennem spalter i fjeldet og op fra revner i fjordbundens lerlag. Kildevandet med de opløste mineraler stiger opad gennem det salte kolde havvand, hvorved mineralet ikait udfældes og søjlerne dannes. Det er således også forklaringen på "den omvendte drypsten"

Forskerne kalder Ikafjorden en seværdighed på linie med f.eks. Grand Canyon i USA. 
Der har fra Ivittuut Kommunes side i mange år været fokus på at bevare og beskytte området, der har været udlagt som naturreservat. Grønlands Hjemmestyre har endelig i maj 2000 fredet området med baggrund i at bevare Ikaitterne, unikke som de er, ikke bare for Grønland men også globalt set. 

Da der i dag findes meget tilgængeligt materiale på nettet, har vi valgt at henvise til disse links, som på bedste vis omtaler Ikait-fænomenet:

Ikait links:
 Polarfronten 1.1998. Henning  Thing 
    udgivet af Dansk Polarcenter
 Ikait Home Page
 The Ika Project
 Setting of Ika Fjord
 Diving Expedition 1995
  Ikait Links

Ikasøjler. © Henrik Skolemose.

Ikaitsøjler. Foto Henrik Skolemose