Foreningen Norden.

 

Foreningen Norden Arsuk består i dag af omkring 25 medlemmer.
Foreningens formand er Niels Peter Mikaelsen: niels.peter.susanne@greennet.gl

Blandt foreningens største aktiviteter er det årlige træf i venskabsbykæden, samt en årlig festaften i Arsuk. Her er der fællesspisning, der  fortælles og vises billeder fra årets rejse til venskabsbyen. Sidste års stævne blev afholdt på Island. 

Venskabsbykæden som Arsuk er med i er den største i Norden. 9 byer er med, her i blandt Husby fra Sydslesvig. De 9 medlemmer kan ses på mindetavlen nedenfor. Formålet med disse træf er at styrke især de kulturelle forhold, men også de politiske og økonomiske forhold mellem venskabslandene.

Træf i Arsuk i 1997.

I 1997 var Arsuk for første gang vært i venskabsbykædens årlige træf. Det var også første gang, at man i Grønland afviklede et sådant, og derfor havde KNR (Grønlands tv) produceret et program om begivenheden.

Omkring 50 mennesker gæstede på engang Arsuk. Træffet  var planlagt til 3 overnatninger, men det blev afholdt med 2 dages forsinkelser, og da gæsterne skulle rejse hjem igen var der yderligere 3 dages forsinkelse. Årsagen var det dårlige vejr og helikopterproblemer hos Grønlandsfly.


Der deltog repræsentanter fra alle byer, både medlemmer fra Foreningen Norden og udsendte kommunale repræsentanter, som oftest kommunaldirektøren. Fra Herning deltog også borgmesteren, fra Grønlands Hjemmestyre Thue Christiansen.

Indlogering fandt sted privat ved grønlandske familier. På grund af det dårlige vejr blev forsamlingshuset midtpunkt for de fleste fælles aktiviteter, og det var da også rigtig sjovt, men vi savnede udflugterne i den flotte natur ved Arsukfjorden.

Mindetavle træf 1997. © Suulut Foto.

Mindetavle 
for stævnet 1997.

 

  Bestil video fra træffet i Arsuk 1997.

 

Træf 2001.

Stævnet i 2001 afholdes i Herning i perioden 28. juni - 1. juli. Der er inviteret 20 medlemmer fra hver venskabsby plus de kommunale repræsentanter.


Det er endvidere planen, at der skal holdes en konference i Kangasala i år med deltagelse af 4 repræsentanter  fra hver by. Det væsentligste emne på dagsordenen vil være venskabsbykædens fremtid.

Varden bygges 1997. © Suulut Foto.

Mindetavlen afsløres for offentligheden.


Næste træf i Arsuk.

Om alt går vel skal det næste stævne i Arsuk afholdes i år 2005. Det er samtidig året, hvor bygden har 200 års jubilæum.

  Links til venskabsbyerne.

 

Festaften 1997. © Suulut Foto.

Arsuk forsamlingshus 1997.  Flagene er gaver fra venskabsbyerne.